اس ام اس‌های احساسی عاشقانه

پرتال واکنش:مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه

اس ام اس‌های احساسی عاشقانه
♥♥♥

رفته‌ای،

و من خانه‌اَم را

دارم از حاشیه‌ئ جنگل می‌بَرَم.

بدونِ تو،

دیوانه‌اَم می‌کنند کلاغ‌ها !

♥♥♥

نخی سیگار،

پُکی عمیق،

و لب‌خندِ تو رووی دیوار.

دوود می‌شویم همه با هم امشب!

♥♥♥

هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی‌رساندَم.

مسافرکِش‌ها هم فهمیده‌اند

خیالی بیشْ نبوده‌ای!

♥♥♥

پیدات می‌شود از دوور

مثل کودکی ذوق می‌کنم.

تنهایی‌اَم چه‌قدر شبیهِ تو شدَه‌ست دختر!

♥♥♥

حرفی برای گفتن نداردْ غرور

وقتی هنوز

دوستت داشته باشم!

♥♥♥

نایاب شده‌ای

مثل صدای قمر، تارِ یحیا

مثلِ یک موسیقیِ ناب.

کمی پیدا شو!

♥♥♥

مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه

نگرانِ رفتنَ‌ت نیستم؛ برو!

کوچه‌درختی‌های شهر

به نام تواَند همه

♥♥♥


قطارْ دوور می‌شود

ایستگاهْ دوورتَر.

من می‌روم یا تو، مهم نیست

مهمْ قطار است که دوور می‌شود!

♥♥♥


سر ریز کرده‌اَم از عشق

پاشویه‌اَم کجاست؟!

♥♥♥

خسته‌اَم

می‌خواهم کمی در شبِ چشم‌هات بخوابم.

لالایی‌اَم را بخوان مادر!