اس ام اس‌های احساسی و عاشقونه

پرتال واکنش:مجموعه اس ام اس های احساسی و عاشقانه

اس ام اس‌های احساسی و عاشقونه

گویی زخم خورده ام

از تیغ نگاهت

که اینگونه شعر هایم بند نمی آیند

مرحم نباش …

رحم نکن …

&&&

دلتنگی احساس گنگ شبانه من است وقتی میان تک تک واژه های شعرم گم میشوی…

&&&

خاکستر می شوم این شب ها

هرشب

که تنهایی باد پاییز است

شانه هام رامی لرزاند …

&&&

باید دور بشوم

تا ظرافت دستانت را بنویسم

باید

نبینمت

تا چشمانت را

در ناخودآگاهم روشن نگه دارم

ببین خدا

چقدر برای من

تو را کم گذاشته است …

&&&

مجموعه اس ام اس های احساسی و عاشقانه

به قدری دوستت دارم که

گاهی قلبم می گیرد

و نمی دانم چه خاکی به سرم بریزم

بیش از توانم دوستت دارم …

&&&

بعد از تو

به اتاق برمیگردم

می‌ایستم کنارِ تخت

رویم را می‌کشم

نگاه‌ام را از زمین بر می‌دارم

و پاورچین پاورچین ..

در را می‌بندم

چیزی طول نمیکشد،

از عمقِ جهان

بر سطحِ نامرییِ مرگ پیدا می‌شوم

&&&

این همه سال در من بوده ای

و من

تمام کوچه های جهان را

گشته ام

بی آن که تو را یافته باشم!

&&&

بی آن که تو را یافته باشم

چه قدر زمستان

چه قدر پاییز

چه قدر سفرهای همه ی کوچه های جهان

از من گذشته است!

&&&

در آغوشـــــم کـه می گیــری

آنقــَــَدر آرام می شوم

کـه فـَـراموش می کنم باید نفس بکشم

&&&

کاغذهای زیادی را دیده‎ام
که سیاه شده‎اند ، افسوس کلمه‌ها … کفافِ این همه فاصله را نمی‌دهند … فاصله‌ی انسانی تا انسان دگر …