اس ام اس‌های تنهایی و عاشقانه

پرتال واکنش:اس ام اس‌های تنهایی و عاشقانه

اس ام اس‌های تنهایی و عاشقانه

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

از لبخند هایت حتی، می ترسم
وقتی از آن من نبود!
شادی،”بی تو”، واژه ایست غریب

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

مرکز ثقل آرزوهایم!…
این محاط تن خسته را دریاب
شعاعی بکش تا قلب ویران من

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد
جز باد
که توفان به بار می آورد،
و ما مسافر تازه ی این کویریم
توفانی درو می کنیم
که نکاشته بودیم.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

ناشناسی بی‌کس
نیمه شب هم حتی
اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد
عطر بدرود و درودش سالی
در دلم خواهد ماند
تو که دیریست در این کوچه اقامت داری…

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

سکوت که می کنی
وزن جهان را تنها به دوش می کشم!
و کم که می آورم
زمین آنقدر کند می چرخد
که تو توی تقویم می ماسی
و من
آونگ می مانم
بین حقیقتِ تو
و افسانه ای که از تو در سرم دارم!
سکوت که می کنی
شب پشتِ پلک های سکوت
حتم می کند که تو هم تنهایی!

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

صدای آب می آید
مگر در نهر تنهایی
چه می شویند ؟
لباس لحظه ها پاک است

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

از هجوم تنهایی می ترسم
از بلندای احساسم…
وحشت از ارتفاع قله ی بلند عشقت
مرا بر زمین پست فراقت میخکوب کرده
در ته درّه ی عمیق و ژرف بی کسی
از تاریکی انتظار می ترسم
و از نگاه سرد و بی اعتنایت

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

من هر روز و هر لحظه نگرانت می‌شوم که چه می‌کنی ؟
پنجره‌ی اتاقم را باز می‌کنم و فریاد می‌زنم:
تنهایی‌ات برای من …
غصه‌هایت برای من …
همه بغض‌ها و اشک‌هایت برای من …
بخند برایم بخند …
آنقدر بلند
تا من هم بشنوم صدای خنده‌هایت را …
صدای همیشه خوب بودنت را
دلم برایت تنگ شده
دوستت دارم…

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

نوازش از من می خواهی و من
پرم از جای خالی
همه نوازش های نشده . . .
نگاه از من می خواهی
از دو چشمم
و من
سراپا نگاهم و
اینهمه مردمک انتظار را در من
نمی یابی . . . .

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

وقت را چگونه می شود کشت
وقتی تنها چیزی که دارم
عقربه های گیج این ساعت است
که همیشه دور خودشان می چرخند؟