اس ام اس‌های عاشقانه اردیبهشت 95

پرتال واکنش:اس ام اس‌های عاشقانه اردیبهشت 95

اس ام اس‌های عاشقانه اردیبهشت 95

♥♥♥

اگر عشق نبود ؛ به کدامین بهانه میگریستیم و میخندیدیم؟ کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب میاوردیم؟ اری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم …. اگر عشق نبود

♥♥♥

اگر کینه نبود؛

قلبها تمامی حجم خود را در اختیار عشق میگذاشتند

♥♥♥

اگر براستی خواستن توانستن بود ؛

محال نبود وصال و عاشقان که همیشه خواهانند؛همیشه میتوانستند تنها نباشند.

♥♥♥

اگر خداوند ؛

یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت

♥♥♥

اس ام اس‌های عاشقانه اردیبهشت 95

اگر غرور نبود ؛ چشمهایمان به جای لبهایمان سخن نمیگفتند ؛

و ما کلام محبت را در میان نگاههای گهگاهمان جستجو نمیکردیم

♥♥♥

اگر دیوار نبود ؛ نزدیک تر بودیم ؛

با اولین خمیازه به خواب میرفتیم و هر عادت مکرر را در میان ۲۴ زندان حبس نمیکردیم

♥♥♥

اگر خواب حقیقت داشت ؛ همیشه خواب بودیم هیچ رنجی بدون گنج نبود …

ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند

♥♥♥
اگر همه ثروت داشتند ؛

دل ها سکه ها را بیش از خدا نمیبرستیدند و یکنفر در کنار خیابان خواب گندم نمیدید ؛ تا دیگران از سر جوانمردی ؛بی ارزش ترین سکه هاشان را نثار او کنند اما بی گمان صفا و سادگی میمرد …. اگر همه ثروت داشتند

♥♥♥

اگر مرگ نبود ؛ همه کافر بودند ؛

و زندگی بی ارزشترین کالا یود ترس نبود ؛ زیبایی نبود ؛ و خوبی هم شاید

♥♥♥

اگه تورو دوستت دارم خیلی زیاد خاک بر سرم ،

اگه تو اونی که دلم میخواد حتما خرم.

♥♥♥

اگر دوسم نداری ،

الهی با شپش مانوس گردی ، دچار آفت تیفوس گردی ، مثال من که وحشت دارم از تو گرفتار غم و کابوس گردی!

♥♥♥

دل خود را چه آسان می فروشی ،

مگر مستی که این سان می فروشی؟ یقین دارم که گردی ورشکسته چرا که خیلی ارزان می فروشی!