اس ام اس‌های عاشقانه بهار 95

پرتال واکنش:اس ام اس‌های عاشقانه بهار 95

اس ام اس‌های عاشقانه بهار 95

♥♥♥

یک مدل دوست دارم هست که

گفته نمیشه

فهمیده میشه

بهش میگن دوست دارم واقعی

♥♥♥

اگر می دانستم که صبح من ،

از نگاه تو شروع می شود

میگفتم زودتر بیا

کمی زودتر طلوع کن

اگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم می کردی ،

جهانم شب نمی شد …

♥♥♥

چشمی به تخت و بخت ندارم، مرا بس است

یک صندلی برای نشستن کنارِ تو …

♥♥♥
اس ام اس‌های عاشقانه بهار 95

ای کاش …

ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها – در جعبه های خاک

یک روز می توانست ،

همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران، در آفتاب پاک!

♥♥♥

صبحی که با نگاه تو آغاز می شود

پایانِ لحظه های غم انگیزِ دیشب است . . .

♥♥♥

از ترس عاشق شدن

تنهایی مان را در خانه جا گذاشتیم و

به خیابان زدیم

تنهایی

عاشق جای خالی ما شد …

♥♥♥

گاهی دلت از سن و سالت میگیره

میخواهی کودک باشی

کودکی که به هر بهانه ای

به آغوش غمخواری پناه میبرد

بزرگ که باشی ،

باید بغض های زیادی را

بی صدا دفن کنی . . .

♥♥♥

شهر به شهر

خیابان به خیابان

کوچه به کوچه

به دنبالت خواهم گذشت

تو شاید

راهِ خانه را گم کرده باشی

من اما. . .!

راهِ رسیدن به تو را

پیدا خواهم کرد. . .

♥♥♥

با زندگی قهر نکن

زندگی منت هیچ کس را نمیکشد . . !

♥♥♥

پرندگان شوریده در نفست ره گم می کنند

شوریدگان هوایت را دریاب!

نگاه کن

دو پرنده روحم را می برند

و جهان در عبور پرندگان

شکل تو را می گیرد…