اس ام اس‌های کوتاه عاشقانه

پرتال واکنش:زیباترین اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس‌های کوتاه عاشقانه
به باران چشم بسپارم میایی؟
دو فنجان عشق بگذارم میایی؟
خدا …! یک صندلی خالیست اینجا
برایت جا نگه دارم میایی؟

مرا ببوس
روزهای سختی در پیش است
بگذار تو را،
کمی پس‌انداز کنم

دکتر که دید افت فشارم همیشگی است
دست تو را گرفت و به دستم فشار داد

نه پیشانی من به لبهای تو رسید
نه لیاقت تو به احساس من
چیزی به هم بدهکار نیستیم ؛ هر دو کم آوردیم

سال ها انتظار
موهایم را سفید کرده بود
از روی ساعت
پانزده دقیقه میشد که رفته بود

اس ام اس‌های کوتاه عاشقانه
اهل موسیقی نبودم درتمام زندگی
بی تو اما روز وشب با
شد خزان  سر
می کنم.

حوالی این ساعت های بارانی
جای زیادی برای رفتن ندارم
غیر از آغوش تو
که صد افسوس کنارم نیستی.

ازتو دلگیرم و ازدست خودم بیزارم
امشب اندازه ی یک عمر شکایت دارم
حال  من حال  خوشی نیست ، دلم می لرزد
وای بر حال  من و حال  دل  بیمارم
بی تو این ثانیه ها می گذرد اما سخت
بی تو شب های زیادی ست که من بیدارم
کاش بودی که کمی حال مرا دریابی…

اس ام اس‌های کوتاه عاشقانه
شال سپید می آید به تو ، ولی بی شال زیباتری
اخم زیبا میکند ابروهای تو ، باخنده اما محشری

لحظیه ای که فکرش رانمیکنی کسی دردوردست هاخاطره ی خوبی هایت را ورق میزند

در شعر. . .
لطافت سرخی
هست
استعاره از
گونه های تو ،
که با شرم
مینویسمش ،
استعاره از
این که
دلم میخواهد ببوسمت…!

زیباترین اس ام اس های عاشقانه

دلم میخواهد همیشه در آغوشم بمانی،
سرما و بوران در اتاق بیداد میکند،
نمی بینی اش ،اما لرزش مرا می رنجاند،
بی حسم میکند،
دلم تورا می خواهد،
دلم برای آغوشت تنگ است،

خسته ام ؛ اما بخواهی تکیه گاهت می شوم
بین تنهایی آدم ها پناهت می شوم
یک شب از دنیا به عشقت دست  خود را می کشم
در هوای خانه ای تاریک ، ماهت می شوم
تا نگاهم می کنی … از شوق ، می ریزد دلم
خیره در آئینه ی چشم سیاهت می شوم

همین که سرت را روی شانه ام می گذاری وبه خواب می روی ، آرامش آوار می شود روی دلم  لحظه های با توبودن کاش تمام نشود

دستهای تو حق من است
پس کی حقم را کف دستم میگذاری لعنتی

مرگم باد!
اگر لحظه ای کوتاه بیایم
از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف
که دوستت دارم…
دوستت دارم؛
به نجابت باران قسم!