اس ام اس عاشقانه با موضوع دلتنگی

پرتال واکنش: اس ام اس هایی عاشقانه با موضوع دلتنگی

اس ام اس عاشقانه با موضوع دلتنگی
دیگر از تنهایی خسته شده ام
به کلاغها زیر میزی میدهم
تا قصه ام را تمام کنند

***

خسته ام از تکرار شنیدن!
مواظب خودت باش،
تو اگر نگران حال من بودی!
که نمیرفتی

***

یاد تو
هیچ گاه از بین نمیرود
بلکه
از سطری
به سطری دیگر
منتقل میشود…
و اینست قانون پایستگی چشمانت!

***

یاد سهراب بخیر آنکه تا لحظه خاموشی گفت:تو مرا یاد کنی یا نکنی من بیادت هستم!

***

تــــــــو …
یـــــــادگـار روزهــــــایـی هـسـتـــی ،
كــه نــه فـــرامـــــوش مـی شــونـد
و نـــه تـكــــــرار …

***

اس ام اس هایی عاشقانه با موضوع دلتنگی
یــادت برایم
همانند قصه سیــگار پیرمردیست
که سالهاست میگوید نـخ آخـر است

***

در این هیاهوی شلوغ
یادت لحظه ای مرا گم نمیکند
و به هرجا میروم پیش تر از من آنجاست !