اس ام اس عاشقانه فصل پاییز

پرتال واکنش:اس ام اس عاشقانه فصل رویاها

اس ام اس عاشقانه فصل پاییز

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻓﻢ ﺑﻬﺎﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺑﺴﺖ
ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺑﺴﺖ
ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺭﻓﺖ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺑﺴﺖ . . .

***

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ، ﮔﺎﻩ ﺍﺯ
ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ، ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ . . .

***

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ” ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ” ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻏﺮﻭﺭ
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺪﻩ
ﻣﻦ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺗﺮﯾﻨﻢ ، ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﯽ . . ..

***

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ
ﺗﻮ !!!…؟؟؟
ﻣﯽ ﺁﯾﯽ؟؟؟
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ!!!
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ!
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ!!!
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ…

***
تا حالا فکرش رو کردی آرامش یعنی چی؟
آرامش یعنی اینکه همیشه ته دلت مطمئن باشی که توی سینه کسی که دوستش داری،یه خونه گرم داری

***

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگر هیچکس رو مثل اون دوست نداشته باشی .

***

یکنفر در هـمین نزدیکــی ها
چــیزی
به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است
خیالـــت راحت باشد
آرام چشمهایت را ببــند
یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است
یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا
تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد…

***

من را از هر طرف نگاه کنی ، عاشق تو از آب در می آیم !

***

قلب کال من در فصل دست های تو می رسد
فصلی برای تمام رویاها ، دستی برای تمام فصل ها

***
بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببری
غافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

***
اس ام اس عاشقانه فصل رویاها

قلب تنها چیزی است که شکسته اش هم کار میکنه

***

هنوز هم از تمام کارهای دنیا ، دلبستن به دلت بیشتر به دلم میچسبد

***

زخم که میخوری ، مزه مزه اش کن ، حتما نمکش آشناست !

***
پر است خلوتم از یاد عاشقانه ی او / گرفته باز دل کوچکم بهانه ی او
نسیم رهگذر این بار هم نیاورده / به دست قاصدکی نامه با نشانه ی او

***
هر روز نبودنت را بر دیوار خط کشیدم
ببین این دیوار لامروت دیگر جایی برای خط زدن ندارد
خوش به حال تو که خودت را راحت کردی
یک خط کشیدی تنها ، آن هم روی من