اس ام اس عاشقانه و غمگین

پرتال واکنش:اس ام اس عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین

دوستی ها کمرنگ… بی کسی ها پیداست… راست گفتی سهراب !
آدم اینجا تنهاست

نه اینکه زانوزده باشم
نه…!
فقط بی کسی کمی سنگین است

فریادها مرده اند،سکوت جاریست، تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است،می گویند خدا تنهاست ما که خدا نیستیم پس چرا از همه تنهاتریم

جسدم را در دوردست ها خاک کنید….مبادا!!! مرده ایی بی کسی ام را به رخم بکشد..

اس ام اس عاشقانه بی کسی

در برهوت بی کسی ، تنها تو همزاد منی
ای نازتر از خواب شبم ، آیا تو هم یاد منی ؟

اس ام اس عاشقانه بی کسی

کاش میشد بی کسی را چاره کرد / دفتر دلواپسی را پاره کرد
یک سحر زلف تورا در خواب خوش / با نوازش های باران شانه کرد
در پس دیوار این شهر عجیب / در کنارت عاشقانه خانه کرد
کاش میشد دست در دست تو داد / دیده با اهل جهان بیگانه کرد.

اس ام اس عاشقانه بی کسی

اغوش کسی را میخواهم…
که بوی بی کسی بدهد. . .
نه بوی هر کسی

تموم شدم…
چه سخت است تشییع عشق روی شانه های فراموشی، وقتی میدانی پنج شنبه ای
نیست تا رهگذری بر بی کسی فاتحه بخواند!

هیچکس سنگ صبور دردهای من نبود
از ازل در بخت شومم بی کسی معنا شده

برو ای خوب من ، هم بغض دریا شو ، خداحافظ !
برو با بی کسی هایت هم آوا شو ، خداحافظ !
تو را با من نمی خواهم که ” ما ” معنا کنم دیگر …
برو با یک ” من ” دیگر ” ما ” شو ، خداحافظ !!!!

اس ام اس عاشقانه و غمگین

من بارها شماره ات را میگیرم و کسی در گوشم مدام زمزمه میکند :
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است !
و من برایش از تو ، از دلتنگی ها ، از اشکهای بیصدا و از بی کسی هایم میگویم …
اما او سر حرفش میماند ؛ لعنت به بخت سیاهم !