اس ام اس و جملات ناب عاشقانه

پرتال واکنش:اس ام اس و جملات ناب عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

♥♥♥

دلـگـیـرم

از کـسـی کـه مـرا غـرق خـودش کـرد

امـا نـجـاتـم نـداد

♥♥♥

مـن آدم…تـو حـوا،

بـیـا جـهـانی دیـگـر آغـاز کـنـیـم!

لـبـخـنـد بـزن!

بـگـو”ســـــــیبـ…!

♥♥♥

دستم به سمت تلفن میرود و برمیگردد

مانند کودکی که به او گفته اند

شیرنی روی میز برای مهمان هاست…!

♥♥♥

اس ام اس و جملات ناب عاشقانه

آرام دوستت خواهم داشت

طوری که حتی خودت هم

از این عشق بویی نبری ..!

♥♥♥

دارم فکر می کنم

چقدر خوب می شد …

نزدیک صورتم نفس می کشیدی

می دانی ؟

من رک تر از آنم که نبوسمت !

♥♥♥

به خودت می آیی،

یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،

نه دستی که شانه هایت را بگیرد،

نه صدای که قشنگ تر از باد باشد

تنهایی یعنی این…

♥♥♥

کار من از ستاره شمردن گذشته…

برای خواب… مدتهاست…

نشسته ام… شب ها را می شمارم….!

♥♥♥

گفته بودم سادگیت را دوست دارم اما

نگفته بودم به سادگی از من بگذری…

♥♥♥

چقدر سخت است بعد از رفتنش معنی دوست داشتن را بفهمی!

بفهمی آن دلتنگیها یعنی دوست داشتن !..

♥♥♥

آتش زدن به یک “سرنوشت”

كبریت نمی خواهد که !!

“پـــا” می خواهد …

که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر …

و …

بـــــــــروی .. !!