اس ام اس و عکس‌های عاشقانه

پرتال واکنش:اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس و عکس‌های عاشقانه

گویی زخم خورده ام از تیغ نگاهت

که اینگونه شعرهایم بند نمی آیند !

مرحم نباش ، رحم نکن …

***

امروز به پایان می رسد ، از فردا برایم چیزی نگو

من نمی گویم فردا روز دیگریست

فقط می گویم تو روز دیگری هستی

تو فردایی… همانکه باید بخاطرش زنده ماند !

***

اس ام اس و عکس‌های عاشقانه

چیزی در سینه ام

به شکلی بدخیم تو را می خواهد !

***

شاید یک روز یک نفر جوری آدم را بخواهد که

خواستنش به این راحتی ها تمام نشود !

سیلویا پلات

***
اس ام اس های عاشقانه

در انتظار آغازی دیگرم

انتخاب مجدد جفت ها

تا شاید این بار نوحی بیاید و مرا برگزیند در کنار “تو” !

***

بس کن چقدر خیره به امواج می شوی ؟

دریا که مثل چشم تو زیبا نمی شود !

***

تنها پاهای سست میدانند

چه بار سنگینی ست وسوسه دیدن تو !

***

جاده لحظه به لحظه با من می آید

گویی کنجکاو است که برای دیدار چه کسی چنین بیتابم !!!

***

اس ام اس و عکس‌های عاشقانه

با من رفت و آمد نکن

رفتن فعل قشنگی نیست

با من فقط راه بیا …

***

از نگاهت تا دلم رنگین کمان گل می کند

با تو باید مثل باران حرف زد !

***

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

***
قانون جاذبه را سیب کشف کرد

وقتی آدم برای حوایش بهشت را هم فروخت !

***