اس ام اس و متن‌های عاشقانه

پرتال اجتماعی واکنش:اس ام اس و متن‌های عاشقانه

اس ام اس و متن‌های عاشقانه

***   ***   ***  ***   ***   ***

بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی / به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی

دلم پر از گلایه ها ، تنم اسیر درد و خون / ولی تو قهر با دلم برای لحظه ی مکن . . .

***   ***   ***  ***   ***   ***

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند

صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

***   ***   ***  ***   ***   ***

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .

***   ***   ***  ***   ***   ***

انسانهای خوب همانند گلهای قالی اند

نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن ، دائمی اند !

***   ***   ***  ***   ***   ***
اس ام اس و متن‌های عاشقانه

دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…

***   ***   *** ***   ***   ***

زندگی شبیه شعریست

قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !

***   ***   ***  ***   ***   ***

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود

از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .

***   ***   ***  ***   ***   ***

دلی که شکستی را گچ چاره نکرد ، گل گرفتمش . . .

***   ***   ***  ***   ***   ***

دل آرام را بی تاب میکنی ، دل بی تاب را آرام

آخرش نگفتی:

تو ، دردی یا درمان ؟

***   ***   ***  ***   ***   ***

ز تلخی سکوتت من چه بگویم / همان بهتر که از غم ها نگویم

تو کاری کرده ای با بی وفایی / دگر از عشق خود با کَس نگویم

***   ***   *** اس ام اس های عاشقانه ***   ***   ***

اگر دو نفر لبه پرتگاهی باشند کدومشون رو نجات میدی !؟

اونی که خیلی دوستش داری ؟

یا اونی که خیلی دوست داره ؟