اس ام اس و متن عاشقانه جدید

پرتال واکنش:مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید

اس ام اس و متن عاشقانه جدید

♥♥♥

از تو

در دلم بهارها مانده است و

بر سرم زمستان ها!

♥♥♥

“چـادر سـیاه” مـادرم

گوشه اش را می گرفتم و راهم را

از میان هیاهوی بازار پیدا می کردم

زبری اش، بهتر از هر دست نوازشگری

مرهمِ اشکهایم می شد

حالا در این بیـراهه …

منِ سرگردان و گریان چه کنم …!؟

♥♥♥

گاه گاهی که دلم می گیرد

پیش خود می گویم :

آن که جانم را سوخت

یاد می آرد از این بنده هنوز …!؟

♥♥♥

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید

آنکه رفت ؛

به حرمت آنچه با خود برد ؛

حق بازگشت ندارد

♥♥♥

من مانده ام و حلقه طنابی در مشت

با رفتن تو به زندگی کردم پشت

بگذار که فردا برسد میشنوی

دیروز غروب، عاشقی خود را کشت

♥♥♥

بی تو مدتـهاست کــه کــوچــانده ام

بـُــغـضهــای بـی آشـیـانه را بـه لـبخـَنـدهـای نـاشـیانـه . . .

♥♥♥

وابستگی چه زود اتفاق میفته

قبل از اینکه بفهمی ؛ راه برگشت رو گم کردی

♥♥♥

تا توانی دفع غم از خاطر غمناک کن

درجهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن

♥♥♥

هیچ وقـت دلِ اونــایــی که گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد

ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــه اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .

♥♥♥

کدام را بنویسم

کدام رابسپارم …؟!

دلی که از تو گرفته

دلی که بی تو گرفته