زیباترین اس ام اس‌های رمانتیک و عاشقانه

   پرتال واکنش:زیباترین اس ام اس‌های رمانتیک و عاشقانه

زیباترین اس ام اس‌های رمانتیک و عاشقانه

♥♥♥

زنده ام
و این از غیرت عشق توست
که حتی مرگ هم نتوانسته است
با من هم‌آغوش شود

♥♥♥
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﺗﻮﻣﻦ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ
ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ

♥♥♥

جایی نوشته بود:
نیکوتین، وابستگی میاورد
تو
هنوز ناشناخته مانده ای

♥♥♥

عاشق که باشی
رفتن نمیدانی
میمانی
سر حرفت میمانی
که گفته بودی :
تا ته دنیا
کنارم میمانی

♥♥♥

زیباترین اس ام اس‌های رمانتیک و عاشقانه
کلافه کرده ای مرا
چراهمیشه لبخندهایت ازنوشته های من زیباتر است؟

♥♥♥

مرحم زخم های کهنه ام کنج لب های توست
بوسه نمی خواهم، چیزی بگو

♥♥♥

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد?

♥♥♥

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺍﻣﺎ
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ

♥♥♥

خلوتی میخواهم
تو باشی و من
تو سکوت کنی و من گوش کنم

♥♥♥

برای شادی روحم صلوات لازم نیست فاتحه ام خوانده میشود اگر یک لحظه از من دلگیر باشی

♥♥♥

ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ
ﻭ ﺯﻥ ﻫﺎ
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ

♥♥♥

بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت
که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم

♥♥♥

چه کنم دست خودم نیست که عاشق شده ام
روز و شب محو تماشای شقایق شده ام
دیگر از عقربه و ثانیه ها بیزارم
چه کنم مضحکه ی چشم دقایق شده ام

♥♥♥

بیا باور کنیم دنیا
هنوز هم مثل شب زیباست