مجموعه اس ام اس‌های عاشقانه اسفند

پرتال واکنش:مجموعه اس ام اس های عاشقانه اسفند

مجموعه اس ام اس‌های عاشقانه اسفند

♥♥♥
بخند !

خنده های تو

ترکیدن شاهوار کوهستان های انار است …

♥♥♥

هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که

انسان از آنچه دوست دارد دست بکشد !

♥♥♥

آسمان بالای سرم یک رنگ است

پس این هفت رنگی آدم ها

انعکاس کدامین آسمان است ؟!

♥♥♥

به بعضیا باس گفت :

مشتـــی این دلــه

مزرعه که نیست

هـی شخمـش میزنـی لعنتــی !

♥♥♥

مجموعه اس ام اس‌های عاشقانه اسفند

بـرای عـاشقـی ، نـباید یـک شخصِ مـتفاوت را دوست داشت …

بـلـکه بـایـد

یـک شـخـصِ عـادی را مـتـفاوت دوست داشـت …

♥♥♥

… هیچ اضطرابی ندارم!

هیچ استرسی!

فقط…

وقتی به تو نزدیک می شوم…

تمام حجم قلب من…

یک تکه آتش است…

که

شعله های آن…

تا گونه های من…زبانه می کشد…

همین!!!

♥♥♥

فاصله را تو یادم دادی

وقتی با لبخندی

دور شدی از من

عکاس بهتر از ما فاصله را می فهمید

تو در عکس نیستی

فاصله یعنی نبود تو

♥♥♥

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش

چون بعد رفتنش اینقدر قلب و ذهنت پر خاطرات میشه

کــه نمی تونی قـــلب و ذهنتـــو به دیگـــری بدی…..!

♥♥♥

هستند

کسانی که روی شانه هایتان

گریه میکنند

و

وقتی شما گریه میکنید

دیگر وجود ندارند.

♥♥♥

نزدیک شو به من !

خدا را چه دیدی

شاید قوانین ریاضی در عاشقی هم حکم می کرد …

دور در دور ضرب میشد

و نزدیک در نزدیک …