کافه گردش
تعبیر خواب
۲۸ شهریور ۱۳۹۵, ۱۱:۱۴ ق.ظ

تعبیر خواب زرشک

تعبیر خواب
تعبیر خواب زرشک

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب زرشک

تعبیر خواب زرشک به روایت محمد بن سیرین

زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. اگر بیند زرشک میخورد، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب زرشک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید. جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می شود که خودتان آغاز می کنید ولی در نتیجه شما را غمین و اندوهگین می کند. اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می شود اما این نعمت سبب اندوه شما می گردد.

سارا ابراهیمی
349 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *