کافه گردش
تعبیر خواب
۱۳ بهمن ۱۳۹۴, ۱:۰۰ ب.ظ

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز به روایت محمد بن سیرین

در اینجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا

آواز بلند مرد در خواب ، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است

اگر ببیند آوازش بلند شد ، به قدری بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می شود

اگر ببیند آوازش ضعیف شد ، نام و آوازه اش به ضعف می گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می رود

__________________

تعبیر خواب آواز به روایت ابراهیم کرمانی

بلندی آواز در خواب برای مردان ، شرف و آوازه و نام آوری است

بلندی آواز در خواب برای زنان ، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده اند یعنی دارای شهرت و آوازه بعد

__________________

تعبیر خواب آواز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند. ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست. صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

سارا ابراهیمی
388 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *