کافه گردش
تعبیر خواب
۱۸ بهمن ۱۳۹۴, ۱:۰۹ ب.ظ

تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب ابریشم به روایت محمد بن سیرین

اگر ابریشم سفید ببیند ، نفعی عایدش خواهد شد

اگر ابریشم زرد ببیند ، بیم بیماری و مریضی می رود

اگر ابریشمی داشت و مفقود شد ، زیانی به او می رسد

لباس ابریمشی در خواب برای مردان بد طالع و برای زنان خوش طالع است

________________

تعبیر خواب ابریشم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است. اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.

سارا ابراهیمی
293 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *