کافه گردش
تعبیر خواب
۱۹ بهمن ۱۳۹۴, ۱۲:۲۳ ب.ظ

تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب

تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب اژدها

 تعبیر خواب اژدها به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است ، منظور از اژدها مار بزرگ است ، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می کند.اگر ببیند با اژدها جنگید و آن را کشت ، تعبیر آنست که با دشمن درگیر می شود و شکستش می دهد.اگر ببیند اژدها را کشت و گوشتش را خورد ، بر دشمن پیروز می شود و مالی به دست می آورد و با کامروایی آن را مصرف می کند

________________

تعبیر خواب اژدها به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

سارا ابراهیمی
370 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *