کافه گردش
تعبیر خواب
۱۳ تیر ۱۳۹۵, ۱۲:۱۳ ب.ظ

تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب

تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب دارچین به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب دارچین به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب دارچین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است. شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را می آزارد. اگر در خواب ببینید دارچین می خورید، به هر طریق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگی خاطر می شوید به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نیاید. اگر دیدید مثلا دارچین دم کرده را با رغبت و میل می نوشید و از نوشیدن آن خوشتان می آید گناهی مرتکب می شوید که بعدا برای شما اندوه و ناراحتی می آورد. اگر دیدید دارچین به دیگران می دهید برای او ناراحتی به وجود می آورید که خودتان هم در آن سهیم هستید. تر و خشک و کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر دارد.

سارا ابراهیمی
274 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *