آرایش نامناسب بهاره رهنما در جشن خانه سینما /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:بهاره رهنما در جشن خانه سینما در شب گذشته حضور داشت اما آرایش نامناسبت این بازیگر یکی از حاشیه های مراسم شب گذشته بود.در هجدهمین جشن سینمای ایران بهاره رهنما بازیگر کشورمان نیز حضور داشت.این بازیگر 43 ساله در حالی در این جشن دیده میشد که به نظر آرایش نامناسبی داشت و آثار مواد آرایشی به شکل عجیبی برروی صورت بهاره رهنما دیده می شد.به عکس بهاره رهنما در جشن خانه سینما دقت کنید!

عکس بهاره رهنما در جشن خانه سینما 95

آرایش نامناسب بهاره رهنما در جشن خانه سینما /عکس