آرمین زارعی در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:آرمین زارعی در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی شرکت کرد و خود را به قطعه هنرمندان بهشت زهرا رساند.

 

699719_225