آزاده نامداری در کنار ساحل /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: آزاده نامداری مجری و بازیگر کشورمان عکسی از سفر به قشم منتشر کرده است.

***

دريا قشم.

پ.ن.خليج هميشه فارس

آزاده نامداری در کنار ساحل /عکس

عکس آزاده نامداری