امیر جعفری و پسرش در استخر

102594_593

امیر جعفری و پسرش که حسابی ورزش دوست و استقلالی اند این بار در استخر عکس یادگاری گرفته اند.

102594_593