انتشار عکس جنجالی از نیکی کریمی!/عکس

209628 انتشار عکس عجیب از نیکی کریمی! + عکس

انتشار عکس جنجالی از نیکی کریمی!/عکس

نیکی کریمی عکس متفاوتی را در صفحه اجتماعی اش منتشر کرده است که واکنش های گوناگونی را در برداشته است.
عده ای گمانه زنی کردند که این عکس مربوط به کجاست؟ عده ای اعلام کردند انتشار این عکس از نیکی کریمی انتظار نمیرفت و …
به هرحال به نظر میرسد ایشان در فرودگاه و منتظر پرواز هستند.

10601776 440962976046155 450248841 n انتشار عکس عجیب از نیکی کریمی! + عکس