اولین سفر دو نفره ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:ژیلا صادقی اولین سفر دو نفره با همسرش محسن رجبی را به مشهد و زیارت امام رضا (ع) رفتند .ژیلا صادقی که به تازگی در خرداد ماه 95 ازدواج کرده است اولین سفر دو نفره با همسرش محسن رجبی را به مشهد و زیارت امام رضا (ع) رفتند .

ژیلا صادقی در مشهد

اولین سفر دو نفره ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

 ژیلا صادقی و همسرش در حرم امام رضا (ع)

اولین سفر دو نفره ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

عکس ژیلا صادقی و همسرش در حرم امام رضا (ع)

اولین سفر دو نفره ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

 ژیلا صادقی و همسرش در مشهد

اولین سفر دو نفره ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

 ژیلا صادقی و همسرش محسن رجبی