این روزهای سردار سلیمانی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:صفحه اینستاگرام منتسب به سردار سلیمانی بعکس زیر را منتشر کرد که  مثل  همیشه سردار را  وسط میدان جنگ نشان می دهد.

157905_535