بازیگران زن در سالن زیبایی مریم سلطانی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: بازیگران زن کشورمان از جمله لاله اسکندری و گلاره عباسی و فریبا نادری و … به سالن زیبایی شیمر با مدیریت مریم سلطانی رفته اند.

Snapshot_2016-01-10_130805

Snapshot_2016-01-10_130822
Snapshot_2016-01-10_130905

Snapshot_2016-01-10_130940

مریم سلطانی بازیگر کشورمان, مدتی است که مدیریت یک سالن زیبایی را برعهده گرفته است.در این مدت بازیگرانی زیادی به دیدن مریم سلطانی رفته و در سالن زیبایی شیمر حضور پیدا کرده بودند.به تازگی فریبا نادری و سارا منجزی نیز به این سالن زیبایی رفتند.هفته های قبل نیز لاله اسکندری و گلاره عباسی در سالن زیبایی شیمر حضور داشتند.