بدن انسان در 100 سالگی /تصاویر

بدن انسان در 100 سالگی /تصاویر

انسان بعد از یک قرن زندگی مانند گلی پژمرده می‌شود و دیگر آن شادابی و طراوت جوانی را ندارد.

انسان بعد از یک قرن زندگی مانند گلی پژمرده می‌شود و دیگر آن شادابی و طراوت جوانی را ندارد، این راهی است که تمام انسان‌ها در پیش دارند و تجربه می‌کنند.

«آناستازیا پوتینگر» تصاویری سیاه و سفید و بسیار زیبا از بدن انسان در 100 سالگی انداخته است که این تصاویر انسان را به فکر فرو می‌برد و شاید با دیدن آنها قدر جوانی را بیشتر بدانیم و بیشتر مراقب سلامت خود باشیم تا دیرتر فرسوده و چروکیده شویم.

 بدن انسان در 100 سالگی

بدن انسان در 100 سالگی

بدن انسان در 100 سالگی

 بدن انسان در 100 سالگی

بدن انسان در 100 سالگی

بدن انسان در 100 سالگی