برزو ارجمند در کنار سید محمد خاتمی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: برزو ارجمند با انتشار عکس زیر نوشت:

امروز بعد از ديدن فيلم چهارشنبه نوزده ارديبهشت

 برزو ارجمند در کنار سید محمد خاتمی

برزو ارجمند با محمد خاتمی