بليط اولين كنسرت مرتضی پاشایی /عکس

بليط اولين كنسرت مرتضی پاشایی /عکس

 

مصطفی پاشایی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی نوشت:

اين هم بليط اولين كنسرت مرتضاي عزيزم در سالن امام علي كرج

1