بهاره افشاری با تیپ جذاب در نمایشگاه مد و لباس /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:بهاره افشاری با تیپ جذاب و دیدنی در حاشیه نمایشگاه مد و لباس

Snapshot_2016-01-11_120441
بهاره افشاری با انتشار عکس زیر نوشت:

لايف استايل/در حاشيه نگاهى به نمايشگاه مد و لباس و حواشى زندگى زنان مستقل ايرانى و لذت از استايل زندگى مستقل زنانه .بهاره افشاری با تیپ جذاب و دیدنی در حاشیه نمایشگاه مد و لباس