بهنوش بختیاری با لباس عروسی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: بهنوش بختیاری با انتشار عکس زیر نوشت:

تو نیستی كه ببینی  چگونه عطر تو ؛ در عمق لحظه ها جاری است  چگونه عكس تو ؛ در برق شیشه ها ؛ پیداست چگونه جای تو ؛ در جان زندگی سبز است هنوز پنجره باز است …

85kgs4yvqf24i3ht7vge