بچه داری آقای سیاستمدار!+عکس

بچه داری آقای سیاستمدار!+عکس

 

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که سعی داشت در خیابان های لندن دختر سه ساله خود را کنترل کند، عروسک به دست او را دنبال می کرد.

 

3