بچه دار شدن متعدد و عجیب یک زن و شوهر! +عکس

احتمال به دنیا آمدن دوقلو های با نژاد متفاوت دو در میلیون هست!

یعنی دو بار اتفاق افتادنش چهار هزارم در میلیارد می شود. این زوج آمار را از پا در آورده اند!
0.037612001325086671_irannaz_com
0.149912001325086671_irannaz_com