تجلیل از مرحوم انوشیروان ارجمند /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:تجلیل از مرحوم انوشیروان ارجمند در جشن زادروز هنرمندان پیشکسوت

Snapshot_2016-01-07_122330