ترانزیت بنزهای پلیس ایران /عکس

پرتال خبری واکنش: این اتومبیل های بنز متعلق به پلیس ترکمنستان بوده که چند روز پیش، از طریق جاده های ایران به این کشور رفت.

ترانزیت بنزهای پلیس از ایران