تصاویری از چهره بدون آرایش بهنوش بختیاری

****

سرصحنه فیلم مرداد با داداش گلم امین قوامی عزیز

چهره ساده بهنوش بختیاری

تصاویری از چهره بدون آرایش بهنوش بختیاری

 

با سجاد رحیمی نازنین مدیرتولیدمحترم وخوب پروژه سینمایی مرداد..سرصحنه..

 

بهنوش بختیاری سرصحنه فیلم مرداد

تصاویری از چهره بدون آرایش بهنوش بختیاری