تصاویری زیبا از روناک یونسی و خانواده‌اش

پرتال اجتماعی واکنش: تصاویری زیبا از روناک یونسی

دلخوری ها را… نگرانی ها را… به موقع بگوييد… حرفهای خود را به یک دیگر با “کلام” مطرح کنيد؛ نه با” رفتار”… که از کلام همان برداشت می شود که شما می گوييد؛
ولی از رفتارتان هزاران برداشت… همیشه فردایی نیست …
تا زندگی فرصت دیگری ،
برای جبران این غفلت ها به ما دهد ،
کسانی را که دوست داری ،
همیشه کنار خود داشته باش …
و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری ،
مراقبشان باش … ! “گابریل گارسیا مارکز”

من و خواهر عزيزم

تصاویری زیبا از روناک یونسی و خانواده‌اش

تصاویری زیبا از روناک یونسی و خانواده‌اش

بازیگران سینمای ایران

تصاویری زیبا از روناک یونسی و خانواده‌اش

تصاویری از روناک یونسی

تصاویری زیبا از روناک یونسی و خانواده‌اش

تصاویری از عکس های خانوادگی هنرمندان

مادرم موی سفیدش را شانه می زند !
من دکارت می خوانم
مادرم موی سفیدش را شانه می زند
من جهان بینی میخوانم
مادرم چین های زیر چشم هایش را می شمارد
من تاریخ ادیان می خوانم
مادرم پیراهنش را وصله می زند …
من از صلح می نویسم
مادرم از جنگ هایی که دیده حرف می زند …
مویی از لای شانه اش می افتد
روی کتاب هایم
موی سفید مادرم !
از همه ی کتاب هایم بزرگ تر است …
روز مادر به تمام فرشتگان سرزمينم مبارك
_____________________________
عكس يادگارى من و مادر و خواهران جان با لباس محلى ❤️

تصاویری زیبا از روناک یونسی و خانواده‌اش

روناک یونسی در کنار خانواده اش