تصاویر جشنواره ملی اسب اصیل

پرتال خبری واکنش:جشنواره ملی اسب اصیل طاق بستان با عنوان “جام میباخ” عصر پنجشنبه در استادیوم کرمانشاه برگزار شد. این جشنواره دو روزه با حضور 100راس اسب در دو رده اسب اصیل ایرانی و اسب های خارجی برگزار می شود.