تصاویر خنچه عقد برای شهدای غواص

پرتال خبری واکنش: مردم قدرشناس بهشهر به یاد جوان هایی که همه آرزوهایشان را گذاشتند و پرکشیدند، خنچه های عقد به مراسم تشییعشان آوردند.

 خنچه عقد برای شهدای غواص

خنچه عقد برای شهدای غواص

خنچه عقد برای شهدای غواص