تصاویر زیبا از قاصدک‌ها

پرتال اجتماعی واکنش: جونی نیملا سال هاست که در حرفه عکاسی خود از نمای نزدیک و با کیفیت بالا از دانه ی گیاهان مختلف عکس  می گیرد. وی بهترین آثار خود با موضوع دانه گیاهان را در مجموعه جدیدی به نام «دانه ها» ارائه کرده  است.در ادامه تصاویری از کار آن خواهید بود.

تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر زیبای قاصدک‌

تصاویر زیبا از قاصدک‌هاتصاویر زیبا از قاصدک‌ها

تصاویر جالب قاصدک‌
تصاویر زیبا از قاصدک‌هاتصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر دیدنی قاصدک‌
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر خاص قاصدک‌
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر بی نظیر قاصدک‌
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها
تصاویر زیبا از قاصدک‌ها