تصاویر سریع‌ترین ماشین‌های ژاپن

پرتال خبری واکنش:اشتیاق و علاقه ای که خودروها برای مردم جهان دارد، قابل انکار نیست، ولی این اشتیاق و علاقه در ژاپن بیشتر دیده می شود. به خاطر همین کارخانه های خودروساز ژاپنی توجه زیادی به تولید خودروهای پرسرعت دارند.

(تصاویر) سریع‌ترین ماشین‌های ساخت ژاپن