تصاویر محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی

پرتال اجتماعی واکنش: محمدرضا گلزار در اینستاگرامش تصاویری از پشت صحنه سلام بمبئی منتشر کرد و نوشت:

♥♥♥

اولين روز پروژه سلام بمبئي ، به اميد اتفاقات خوب…

تصاویر محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی

تصاویر محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی

تصاویر محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی

محمدرضا گلزار در پشت صحنه فیلم سلام بمبئی

تصاویر محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی

عکسهای محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی

تصاویر محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی

محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی