تصاویر مسابقات اسب سواری دور سوم در شهرستان بندر ترکمن

تصاویری از مسابقات اسب سواری دور سوم در شهرستان بندر ترکمن را میتوانید در این مطلب مشاهده کنید.

IMG_0108 [640x480] IMG_0112 [640x480] IMG_0114 [640x480] IMG_0121 [640x480] IMG_0128 [640x480] IMG_0131 [640x480] IMG_0132 [640x480] IMG_0133 [640x480] IMG_0140 [640x480] IMG_0146 [640x480] IMG_0158 [640x480] IMG_0167 [640x480] IMG_0174 [640x480] IMG_0178 [640x480] IMG_0189 [640x480] IMG_0194 [640x480] IMG_0197 [640x480]