تصاویر نوه های زنده یاد محمدعلی فردین

پرتال اجتماعی واکنش:لی‌لی، محمدعلی و حنا، سه نوه ی پسری زنده یاد محمدعلی فردین که این روزها بخاطر شباهت به پدربزرگ محبوبشان حسابی چهره شده اند.

687844_131