تصاویر وزیر کار سوار بر لودر

پرتال خبری واکنش:در حاشیه سفر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کرمانشاه

وزیر کار سوار بر لودر

 وزیر کار سوار بر لودر