تصویری ازمهران رجبی در اردوهای جهادی

پرتال اجتماعی واکنش: مهران رجبی تصویری از حضور خود در اردوهای جهادی در اینستاگرام منتشر کرد.

عکس: شلوار کاک هاشم پای مهران رجبی!