تصویری از بهروز بقایی در نمایشگاه مطبوعات

پرتال اجتماعی واکنش: بهروز بقایی دوست داشتنی در نمایشگاه مطبوعات در غرفه مجله زندگی ایده ال.

696969_462