توافق شیر و کروکودیل /تصاویر

پرتال خبری واکنش: عکاس ۳۰ ساله حیات وحش در تاریکی شب توانست لحظات نادری از کشمکش دو شیر با یک کروکودیل بر سر لاشه یک بوفالو را عکاسی کند؛ لحظاتی که با توافق طرفین بر سر تقسیم لاشه به پایان رسید.

به گزارش فرادید، عکاس ۳۰ ساله ایتالیایی “دیوید چیوسی” که همراه با یک راهنما برای عکاسی به منطقه حیات وحش پارک “کروگر” در افریقای جنوبی رفته بود در کنار رودخانه با صحنه شگفت انگیزی مواجه شد. او دو شیر نر را در کنار لاشه یک بوفالو دید؛ یک کروکودیل عظیم الجثه نیز در فاصله چند متری آنها سعی می کرد در این غذا که به نظر نمی رسید با شکار نصیب شیرها شده باشد با آنها شریک شود. به روایت عکاس کروکودیل ساعتی منتظر ماند تا هوا تاریک شود و سپس به لاشه نزدیک شد؛ در این لحظه صدای غرش شیرها که سعی می‌کردند مهمان ناخوانده را دور کنند بلند شد. یکی از شیرها دهانش را  باز کرد و به علامت تهدید دندان‌هایش را به کروکودیل نشان داد اما او نیز متقابلا سرش را بلند کرد و آرواره قدرتمندش را به رخ حریف کشید.
این کشمکش به همین ترتیب برای لحظاتی ادامه می‌یابد تا اینکه دو  طرف قدرتمند، پی به بی نتیجه بودن این نزاع می برند؛ کروکودیل به لاشه نزدیک می‌شود و شروع به خوردن می‌کند و شیر هم از ادامه درگیری منصرف شده و به خوردن مشغول می‌شود.
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح
(تصاویر) توافق شیر و تمساح